A vállalkozás története

A SOLUM Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi Zrt. a rendszerváltás után 1991-ben alakult a Komáromi Klapka György Mezőgazdasági Termelőszövetkezet jogutódjaként, az átalakulási törvények adta lehetőségek kihasználásával, 170 szövetkezeti üzletrészes összefogásával. A társaság az alakulása óta eredményesen gazdálkodik. Az elért gazdasági sikerek titka, a növénytermesztési és állattenyésztési főágazatok egymásra épülő harmonikus fejlesztése, melynek legfontosabb elemei az öntözésfejlesztés, a tehenészeti telepi beruházások, valamint a növénytermesztés, kiemelten a burgonya ágazat és a takarmánytermesztés komplex gépesítése.

A SOLUM Zrt. ma az ország legjelentősebb burgonyatermelője, valamint mindkét tehenészetével – összesen kb. 2.200 darabos tehénlétszám mellett 14.000 kg feletti laktációs termeléssel – a tejelő tehenészetek rangsorában az első ötben szerepel. A szarvasmarha ágazat és a burgonyatermesztés jelenleg és hosszútávon is szigorú versenytársai egymásnak üzemen belül, a szántóföldért. A Zrt. tulajdonosai és szakemberei számára a legnagyobb kihívás – és egyben innovációs nyomás is – ennek a „versenyhelyzetnek” a kezelése, hiszen a Zrt. árbevételének zömét két termék: a tej és a burgonya biztosítja.

Az elmúlt években megvalósult beruházások a szarvasmarha ágazatban és a burgonyatermesztésben is az agrárium kiemelkedő technológiai csúcsaiként jellemezhetők, amelyek a színvonalas termelés mellett megfelelnek a környezetvédelmi feltételeknek, biztosítékai a fenntartható fejlődésnek. Jó példája ennek a Zrt. nagyherkálypusztai „ezres” tehenészetének innovatív víztakarékos almozási technológiája, valamint a társaság által használt 1.500 hektár szántó környezetkímélő tápanyag utánpótlási rendszere. A telep folyamatos fejlesztés alatt áll jelenleg is.

A két rendkívül tőkeigényes ágazat egyidejű párhuzamos fejlesztése külső tőke bevonása nélkül meghaladta volna a Zrt. lehetőségeit, ezért a hosszú távú fejlesztési céljai elérése érdekében a SOLUM Zrt. részvényeinek többségét 2020-ban megvásárolta a Sano – Modern Takarmányozás Kft. A Sano fő célja a beruházással, hogy a világ egyik legkorszerűbb mintagazdaságát alakítsa ki, a Sano Agrar Institut-ot.

A Sano többségi részvénytulajdonossá válása után a SOLUM Zrt. megvásárolta a Komáromi Mezőgazdasági Zrt. kiváló tenyészértékű 1.200-as csémi tehenészetét, ahol jelenleg a telep teljes infrastrukturális átalakítása zajlik saját és pályázati forrásoknak köszönhetően. Az új tulajdonosi szerkezet anyagi erőforrásai új fejlesztési célok kitűzését tették lehetővé. A nagyherkálypusztai tehenészet további fejlesztéseként új takarmánytárolók, valamint növendék és termelő istállók építésével a tehénlétszámot saját szaporulatból 1.200-ra növeljük. A SOLUM Zrt. által képviselt tulajdonosi kör így a régiónk legnagyobb, nagyságrendileg 2.500 db-os tehénlétszámmal bíró szereplője lesz. A Sano – Modern Takarmányozás Kft. takarmánygyártásban szerzett kiemelkedő szellemi tőkéje párosulva a SOLUM Zrt. szakembereinek elismert tenyésztői és genetikai tudásával az egyetemi oktatásban is komoly szerepet vállaló céggé emelik a SOLUM Zrt.-t, a Sano Agrar Institut-ot.