Növénytermesztés

A SOLUM Zrt. Komárom város dél-nyugati részen található földeken folytat növénytermesztést. A vállalkozás által használt bérelt szántóterület nagysága 1.500 hektár. A gazdaságban a Duna közelségére alapozva 1994 óta folyamatos öntözésfejlesztés valósult meg. Jelenleg a korszerű öntözőgépekkel 1.100 hektáron tudunk öntözni. A saját használatban lévő területen felül évente 300 hektáron integráljuk a termelést.

Szántóföldjeink dunai öntéstalajok, hordalékkúpok. Jellemző a talajaink adottságra az alacsony humusztartalom, a közép kötött homokos vályogtalaj, a magas mésztartalom és az enyhén lúgos kémhatás. Talajaink vízmegtartó képessége gyenge, viszont a vízáteresztő képessége gyors. Az éghajlati adottságok a Kisalföldre jellemzők: a nyár forró, a tél enyhe. Sok a napsütés és kevés a csapadék. Földjeinken az öntözés kedvező feltételeket tud biztosítani jó minőségű növényi biomassza megtermeléséhez.

A növénytermesztés végzi a művelésben lévő földeken a termőföldhasználatot. Legfontosabb feladata, célkitűzése, a tehenészeteink számára szükséges saját termelésű takarmány kiváló minőségben történő megtermelése.

A takarmánynövény termesztés a magas jövedelmet termelő burgonyatermesztéssel együtt történik. A növénytermesztés vetésforgó kialakításával optimalizálja a lehetőségeket, megteremti a burgonya és a takarmánynövények megfelelő arányát. Összehangolja a növénytermesztési és az állattenyésztési érdekeket, hogy a gazdaságos anyagforgalom biztosítható legyen a termőképességek fenntartása végett.

A gazdaságunkban bevezetésre került a precíziós növénytermesztési technológia. Ismerjük a szántóterületeink eltérő termékenységét, a különböző táblán belüli zónákat. A robotkormányzással felszerelt térinformatikai internet alapú gépeinkkel meg tudjuk valósítani a helyspecifikus precíziós növénytermesztést.

Az elvárt termelési célok elérése mellett nagyon fontosnak tartjuk talajaink termőképességének a megőrzését, javítását. A növénytermesztés a magas takarmány igény biztosítása miatt intenzív földhasználatot végez. Az öntözött fő és másodvetések betakarítása talajtermékenység romláshoz is vezethet. Ennek megakadályozása érdekében alkalmazzuk az agrár-környezetvédelmi, talajmegújító eljárásokat.

A hagyományos szántásos talajművelés elhagyása mellett a csökkentett műveletszámú, forgatás nélküli talajművelési technológiát alkalmazunk. A legoptimális növénytermesztési művelési eljárások megtalálása érdekében kipróbáljuk és értékeljük a különböző termesztési lehetőségeket. A gyakorlatban szerzett ismeretek alapján dolgozzuk ki gazdaságunk adottságainak és termelési céljainknak legmegfelelőbb növénytermesztési technológiát.

A vetésszerkezetben a fő takarmánynövények a silókukorica, rozs (szenázs), tritikálé  (szenázs), fű (szenázs), szudánifű, zöldtrágya növények, szemes tritikálé és szemes kukorica. Étkezési áru növényből burgonyát termesztünk.

Takarmánynövény termesztés

A takarmánynövény termesztést a komáromi és a csémi tehenészetünk kiváló minőségű takarmánnyal történő ellátása érdekében folytatjuk. Legfontosabb takarmánynövényünk a silókukorica. A tehénállomány kukorica szilázs

 További információ

Burgonyatermesztés

Burgonyaüzem A SOLUM Zrt. húzóágazata a több mint 350 hektár területen, évi mintegy 15 – 18 ezer tonna burgonya előállítását és tárolását végző burgonyatermesztési

 További információ

Öntözés

Az öntözőrendszer kiépítése 1994-ben kezdődött. Saját vízkiemelő művel rendelkezünk a Dunán. Évente több mint 2,1 millió köbméter Duna vizet tudunk kiemelni a folyóból és

 További információ

Trágya menedzsment

A komáromi tehenészeti telepen 2015-ben épült meg az első vízöblítéses istálló, aminek köszönhetően a hagyományos trágyakezelés fokozatosan kezdett átalakulni. Jelenleg 6 db istállóból vízöblítéssel

 További információ

Géppark

A gazdaság gépparkja folyamatos fejlesztés alatt áll. Az erő- és munkagépek technikai színvonala igazodik az új növénytermesztési technológiákhoz, a korszerű takarmánynövény termesztés elvárt minőségi

 További információ